ข่าวสวัสดิการ

ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ มอบทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกกรณีเสียชีวิต

โดย sahakorn
 วันที่ 10 ก.ย. 2558 เวลา 16:30 น.
 517
วันที่ 10 กันยายน 2558 ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ มอบทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกกรณีเสียชีวิต/มอบเงินฌาปณกิจสงเคราะห์สมาคม สสธท./มอบเงินสงเคราะห์สมาคม ชสอ. แก่ครอบครัว นางเรณู รัตนสมบัติ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยค่ะ