ข่าวประกาศอื่นๆ

ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ ส่งรายชื่ออบรม หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1) ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 จำนวน 2 ท่าน

โดย sahakorn
 วันที่ 03 เม.ย. 2561 เวลา 11:00 น.
 391
UploadImage