ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ การรับฝากเงินออมทรัพย์ และการรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ

หมวด ประกาศสหกรณ์
โดย sahakorn
 เมื่อ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 16:22 น.
 47 ครั้ง

ประกาศ กำหนดหลักประกันเงินกู้สามัญทั่วไป

หมวด ประกาศสหกรณ์
โดย sahakorn
 เมื่อ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 14:00 น.
 63 ครั้ง


ประกาศ การรับสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2566

หมวด ประกาศสหกรณ์
โดย sahakorn
 เมื่อ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 08:32 น.
 210 ครั้ง

ประกาศ หยุดทำการของสหกรณ์ 24 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น.

หมวด ประกาศสหกรณ์
โดย sahakorn
 เมื่อ 14 มีนาคม 2566 เวลา 10:34 น.
 115 ครั้ง


ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ประจำปี 2565

หมวด ประกาศสหกรณ์
โดย sahakorn
 เมื่อ 17 มกราคม 2566 เวลา 13:24 น.
 125 ครั้ง

ประกาศ วันหยุดทำการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปทุมธานี จำกัด ประจำปี 2566

หมวด ประกาศสหกรณ์
โดย sahakorn
 เมื่อ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 15:06 น.
 220 ครั้ง

ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อการดำรงชีพ

หมวด ประกาศสหกรณ์
โดย sahakorn
 เมื่อ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 15:04 น.
 199 ครั้ง

ประกาศ เรื่อง เปิดขายหุ้นพิเศษ

หมวด ประกาศสหกรณ์
โดย sahakorn
 เมื่อ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 15:00 น.
 151 ครั้ง

ประกาศ การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานสหกรณ์ประจำปี 2566

หมวด ประกาศสหกรณ์
โดย sahakorn
 เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18:10 น.
 214 ครั้ง

ประกาศ สรุปผลการเลือกตั้ง กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2566

หมวด ประกาศสหกรณ์
โดย sahakorn
 เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18:08 น.
 246 ครั้ง

ประกาศ การให้เงินกุ้สามัญแก่สมาชิก

หมวด ประกาศสหกรณ์
โดย sahakorn
 เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:43 น.
 229 ครั้ง

ประกาศ การให้ความช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบอุทกภัย ประจำปี 2565

หมวด ประกาศสหกรณ์
โดย sahakorn
 เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15:55 น.
 234 ครั้ง


นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล cookies

หมวด ประกาศสหกรณ์
โดย sahakorn
 เมื่อ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 08:30 น.
 200 ครั้ง

นโบายข้อมูลส่วนบุคคลสมาชิก

หมวด ประกาศสหกรณ์
โดย sahakorn
 เมื่อ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 08:30 น.
 112 ครั้ง

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล CCTV

หมวด ประกาศสหกรณ์
โดย sahakorn
 เมื่อ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 08:30 น.
 126 ครั้ง

ขอยกเลิกคำขอ และหนังสือกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ฉบับเดิม

หมวด ประกาศสหกรณ์
โดย sahakorn
 เมื่อ 15 มีนาคม 2565 เวลา 09:42 น.
 466 ครั้ง


ประกาศหยุดทำการ เป็นเวลา 1 วัน คือวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

หมวด ประกาศสหกรณ์
โดย sahakorn
 เมื่อ 16 มกราคม 2563 เวลา 09:16 น.
 678 ครั้ง

ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

หมวด ประกาศสหกรณ์
โดย sahakorn
 เมื่อ 13 มกราคม 2563 เวลา 13:09 น.
 713 ครั้ง


 673 ครั้ง

รายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562

หมวด ประกาศสหกรณ์
โดย sahakorn
 เมื่อ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 17:38 น.
 689 ครั้ง


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562

หมวด ประกาศสหกรณ์
โดย sahakorn
 เมื่อ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 16:21 น.
 1,143 ครั้ง

ประกาศ เรื่อง การให้บริการธุรกรรมทางการเงิน

หมวด ประกาศสหกรณ์
โดย sahakorn
 เมื่อ 17 กันยายน 2562 เวลา 13:19 น.
 0 ครั้ง

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

หมวด ประกาศสหกรณ์
โดย sahakorn
 เมื่อ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 09:58 น.
 705 ครั้ง


การปฎิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเหลือสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

หมวด ประกาศสหกรณ์
โดย sahakorn
 เมื่อ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 09:44 น.
 714 ครั้ง

ประกาศ เรื่องขอยกเลิกคำขอ และหนังสือกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ฉบับเดิม

หมวด ประกาศสหกรณ์
โดย sahakorn
 เมื่อ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 09:41 น.
 688 ครั้ง

ดาวน์โหลดมากที่สุด ในรอบ 7 วัน