ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ หยุดทำการของสหกรณ์ 24 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น.

หมวด ประกาศสหกรณ์
โดย sahakorn
 เมื่อ 14 มีนาคม 2566 เวลา 10:34 น.
 17 ครั้ง


ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ประจำปี 2565

หมวด ประกาศสหกรณ์
โดย sahakorn
 เมื่อ 17 มกราคม 2566 เวลา 13:24 น.
 45 ครั้ง

ประกาศ วันหยุดทำการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปทุมธานี จำกัด ประจำปี 2566

หมวด ประกาศสหกรณ์
โดย sahakorn
 เมื่อ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 15:06 น.
 111 ครั้ง

ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อการดำรงชีพ

หมวด ประกาศสหกรณ์
โดย sahakorn
 เมื่อ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 15:04 น.
 82 ครั้ง

ประกาศ เรื่อง เปิดขายหุ้นพิเศษ

หมวด ประกาศสหกรณ์
โดย sahakorn
 เมื่อ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 15:00 น.
 65 ครั้ง

ประกาศ การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานสหกรณ์ประจำปี 2566

หมวด ประกาศสหกรณ์
โดย sahakorn
 เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18:10 น.
 120 ครั้ง

ประกาศ สรุปผลการเลือกตั้ง กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2566

หมวด ประกาศสหกรณ์
โดย sahakorn
 เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18:08 น.
 162 ครั้ง

ประกาศ การให้เงินกุ้สามัญแก่สมาชิก

หมวด ประกาศสหกรณ์
โดย sahakorn
 เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:43 น.
 136 ครั้ง

ประกาศ การให้ความช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบอุทกภัย ประจำปี 2565

หมวด ประกาศสหกรณ์
โดย sahakorn
 เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15:55 น.
 143 ครั้ง


นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล cookies

หมวด ประกาศสหกรณ์
โดย sahakorn
 เมื่อ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 08:30 น.
 103 ครั้ง

นโบายข้อมูลส่วนบุคคลสมาชิก

หมวด ประกาศสหกรณ์
โดย sahakorn
 เมื่อ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 08:30 น.
 21 ครั้ง

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล CCTV

หมวด ประกาศสหกรณ์
โดย sahakorn
 เมื่อ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 08:30 น.
 20 ครั้ง

ขอยกเลิกคำขอ และหนังสือกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ฉบับเดิม

หมวด ประกาศสหกรณ์
โดย sahakorn
 เมื่อ 15 มีนาคม 2565 เวลา 09:42 น.
 380 ครั้ง


ประกาศหยุดทำการ เป็นเวลา 1 วัน คือวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

หมวด ประกาศสหกรณ์
โดย sahakorn
 เมื่อ 16 มกราคม 2563 เวลา 09:16 น.
 592 ครั้ง

ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

หมวด ประกาศสหกรณ์
โดย sahakorn
 เมื่อ 13 มกราคม 2563 เวลา 13:09 น.
 638 ครั้ง


 593 ครั้ง

รายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562

หมวด ประกาศสหกรณ์
โดย sahakorn
 เมื่อ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 17:38 น.
 609 ครั้ง


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562

หมวด ประกาศสหกรณ์
โดย sahakorn
 เมื่อ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 16:21 น.
 1,037 ครั้ง

ประกาศ เรื่อง การให้บริการธุรกรรมทางการเงิน

หมวด ประกาศสหกรณ์
โดย sahakorn
 เมื่อ 17 กันยายน 2562 เวลา 13:19 น.
 0 ครั้ง

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

หมวด ประกาศสหกรณ์
โดย sahakorn
 เมื่อ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 09:58 น.
 629 ครั้ง


การปฎิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเหลือสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

หมวด ประกาศสหกรณ์
โดย sahakorn
 เมื่อ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 09:44 น.
 618 ครั้ง

ประกาศ เรื่องขอยกเลิกคำขอ และหนังสือกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ฉบับเดิม

หมวด ประกาศสหกรณ์
โดย sahakorn
 เมื่อ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 09:41 น.
 607 ครั้ง