ข่าวสวัสดิการ

โดย sahakorn -  วันที่ 28 ต.ค. 2562 เวลา 17:10 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์ การมอบเงินสวัสดิการฯ

โดย sahakorn -  วันที่ 25 พ.ย. 2559 เวลา 14:56 น.

​สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย มอบเงินสงเคราะห์ศพ

​สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย มอบเงินสงเคราะห์ศพ

โดย sahakorn -  วันที่ 25 พ.ย. 2559 เวลา 14:55 น.

​สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย มอบเงินสงเคราะห์ศพ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย มอบเงินสงเคราะห์ศพ

โดย sahakorn -  วันที่ 09 พ.ย. 2558 เวลา 16:27 น.

​ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ มอบเงินสวัสดิการสมาชิกเสียชีวิต

ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ มอบเงินสวัสดิการชมาชิกเสียชีวิต และเป็นตัวแทนมอบเงินฌาปณกิจสงเคราะสมาคม สสธท.แก่ครอบครัว ...

โดย sahakorn -  วันที่ 11 ก.ย. 2558 เวลา 16:32 น.

กรรมการสหกรณ์ฯเป็นตัวแทนมอบเงินฌาปณกิจสงเคราะห์สมาคม สสธท.

วันที่ 11 กันยายน 2558 กรรมการสหกรณ์ฯเป็นตัวแทนมอบเงินฌาปณกิจสงเคราะห์สมาคม สสธท. แก่ครอบครัว คุณเล็ก ...

โดย sahakorn -  วันที่ 10 ก.ย. 2558 เวลา 16:30 น.

ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ มอบทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกกรณีเสียชีวิต

วันที่ 10 กันยายน 2558 ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ มอบทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกกรณีเสียชีวิต/มอบเงินฌาปณกิจสงเคราะห์สมาคม ...

โดย sahakorn -  วันที่ 07 ก.ค. 2558 เวลา 16:46 น.

สหกรณ์ฯ มอบเงินกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกเสียชีวิต

วันที่ 7 กรกฎาคม 2015 สหกรณ์ฯมอบเงินกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกเสียชีวิต จำนวน 100,000 บาท แก่ครอบครัวคุณเล็ก ...

อัลบั้มภาพ