อัลบั้มภาพ

งานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2567 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567

โดย sahakorn
 วันที่ 27 ก.พ. 2567 เวลา 15:42 น.
 442
ท่านประธาน นายขจิต หมู่ดี เข้ารับเกียรติบัตร งานวันสหกรณ์แห่งชาติ รางวัลประเภท "เป็นสหกรณ์ที่จัดทำงบการเงินประจำปีและจัดส่งให้ผู้สอบบัญชีได้ ภายใน 10 วัน"