อัลบั้มภาพ

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 คณะตรวจเยี่ยม จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เข้าตรวจเยี่ยม สหกรณ์ฯ

โดย sahakorn
 วันที่ 02 ก.พ. 2567 เวลา 11:41 น.
 463
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี นายพิทักษ์ อุ่นทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1 นางนงค์นุช พุ่มประดล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ นางสาวรภัสสรณ์ โพธิสิริธนาชัย นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าตรวจเยี่ยม และติดตามการปฏิบัติงานของสหกรณ์ฯ โดยมีประธานกรรมการ นายขจิต หมู่ดี ให้การต้อนรับ