อัลบั้มภาพ

มอบสวัสดิการ ทุนสาธารณประโยชน์การแก่สมาชิก

โดย sahakorn
 วันที่ 24 พ.ย. 2564 เวลา 18:48 น.
 705
วันที่ 22 พฤจิกายน 2564 สหกรณ์ฯ มอบทุนสาธารณประโยชน์ ให้แก่นายวิรัตน์ ลายลักษณ์ กรณี บ้านประสบเหตุไฟไหม้